crafted by photobiz

Kunst- og uttrykksterapi (KUT) er en psykoterapeutisk behandlingsform der forestillingsevnen og kreative skapende uttrykk kombineres med samtale. Expressive Arts Therapy er velkjent i hele verden og brukt i norske helsevesen.

Kunst- og Uttrykksterapi refererer til kognitive evner samtidig som den utforsker kreative sider av mennesker og deres ressurser.

Bruk av kunstuttrykk i terapi hviler på følgende grunnteser:

  • at ubevisste psykiske prosesser påvirker menneskets atferd
  • at vi bærer med oss erfaringer fra barndommen, som påvirker menneskets uttrykksmuligheter og evner til å inngå relasjoner i hverdagslivet
  • at det finnes en grunnleggende forbindelse mellom sansene, det skapende uttrykk og intrapsykiske prosesser
  • at det i alle mennesker finnes en konstruktiv, skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon
  • at det finnes et grunnleggende slektskap mellom de forskjellige kunstretningene og uttrykksformene
  • at mennesket behøver estetiske stimuli for å oppnå optimal utvikling

Kunst- og Uttrykksterapi har hele spekteret av uttrykk som hjelper til å sette i gang den helbredende prosess. Jeg skal sørge for at du blir hørt og godt ivaretatt i trygge omgivelser.

Du skaper din fremtid nå og alle små skritt er viktige.

Jeg ønsker å støtte deg i din prosess uansett hva som er utfordringen akkurat nå. Jeg ønsker at du finner frem, anerkjenner og bruker dine ressurser for å forandre ditt liv.

Jeg er Kunst- og Uttrykksterapeut (medlem av Norsk Forening for Kunst og Uttrykksterapi) med klinisk erfaring fra Distrikt Psykiatriske Senter Bjørgvin, Tertnes. 

I flere år jobbet jeg med volds utsatte kvinner, menn og barn og med mennesker i livskriser.

Jeg er også International Child Development Program trener og trener for stabiliserings program for mindreårige, enslige flyktninger: EXIT, som er skapt av Dr Melinda Ashley Meyer.

I tillegg er jeg utdannet sosiolog og jobber aktivt med ulike kunstneriske former som tegning, fotografi og skriving. 

"Vær hos meg for et øyeblikk. La meg lære deg å veve seilet ditt sterkere mot uvær".

Edyta Gudbrandsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 expressive therapy norway