crafted by photobiz

Kunst- og uttrykksterapi (KUT) er en psykoterapeutisk behandlingsform der forestillingsevnen og kreative skapende uttrykk kombineres med samtale. Expressive Arts Therapy er velkjent i hele verden og brukt i norske helsevesen.

Kunst- og Uttrykksterapi refererer til kognitive evner samtidig som den utforsker kreative sider av mennesker og deres ressurser.

Bruk av kunstuttrykk i terapi hviler på følgende grunnteser:

  • at ubevisste psykiske prosesser påvirker menneskets atferd
  • at vi bærer med oss erfaringer fra barndommen, som påvirker menneskets uttrykksmuligheter og evner til å inngå relasjoner i hverdagslivet
  • at det finnes en grunnleggende forbindelse mellom sansene, det skapende uttrykk og intrapsykiske prosesser
  • at det i alle mennesker finnes en konstruktiv, skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon
  • at det finnes et grunnleggende slektskap mellom de forskjellige kunstretningene og uttrykksformene
  • at mennesket behøver estetiske stimuli for å oppnå optimal utvikling

Kunst- og Uttrykksterapi har hele spekteret av uttrykk som hjelper til å sette i gang den helbredende prosess. Jeg skal sørge for at du blir hørt og godt ivaretatt i trygge omgivelser.

Du skaper din fremtid nå og alle små skritt er viktige.

Jeg ønsker å støtte deg i din prosess uansett hva som er utfordringen akkurat nå. Jeg ønsker at du finner frem, anerkjenner og bruker dine ressurser for å forandre ditt liv.

Jeg er Kunst- og Uttrykksterapeut (medlem av Norsk Forening for Kunst og Uttrykksterapi) med klinisk erfaring fra Distrikt Psykiatriske Senter Bjørgvin, Tertnes. 

I flere år jobbet jeg med volds utsatte kvinner, menn og barn og med mennesker i livskriser. Jeg har også flere års erfaring i arbeid med flerkulturelle hvor jeg jobbet med volds problematikk, foreldre veiledning, omskjæring og negativ sosial kontroll. 

Jeg er også International Child Development Program trener og trener for stabiliserings program for mindreårige, enslige flyktninger: EXIT, som er skapt av Dr Melinda Ashley Meyer.

I tillegg er jeg utdannet sosiolog og jobber aktivt med ulike kunstneriske former som tegning, fotografi og skriving. 

"Vær hos meg for et øyeblikk. La meg lære deg å veve seilet ditt sterkere mot uvær".

Edyta Gudbrandsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 expressive therapy norway