crafted by photobiz

Kunst- og Uttrykksterapi er en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosessen hvor den non-verbale dialog skjer gjennom et bildet (maling, tegning, foto), dans, bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama. Tilnærmingen har et sterkt faglig, psykologisk fundament som baserer på kunnskap om mental helse og prosesser som foregår på det somatiske nivå. Samtidig har KUT et verktøy som jobber på sansenes nivå og forsterker innfødte ressurser. Vi gir et flyt til følelser og transformerer dem til noe som gir deg styrke og vitalitet.

Bruk av kunstuttrykk i terapi hviler på følgende grunnteser:

  • at ubevisste psykiske prosesser påvirker menneskets atferd
  • at vi bærer med oss erfaringer fra barndommen, som påvirker menneskets uttrykksmuligheter og evner til å inngå relasjoner i hverdagslivet
  • at det finnes en grunnleggende forbindelse mellom sansene, det skapende uttrykk og intrapsykiske prosesser
  • at det i alle mennesker finnes en konstruktiv, skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon
  • at det finnes et grunnleggende slektskap mellom de forskjellige kunstretningene og uttrykksformene
  • at mennesket behøver estetiske stimuli for å oppnå optimal utvikling

KUT er en holistisk tilnærming. Den inkluderer sinnet og kropp i den terapeutiske prosessen. Disse to ”henger sammen” og kun når vi tar vare på begge oppnår vi de beste resultatene.

Jeg er genuin dedikert til å finne frem dine ressurser fordi, de hjelper deg til å oppnå mål.

Til og med kaos og mørke dager kan transformeres til energi som gir deg styrke for å forandre livet. Jeg pleier å si at litt er bedre enn ingenting. Hvert lite skritt er viktig. Stephen Nachmanovitch skrev i sin bok: ”Livet kaster foran oss en rekke av irritasjoner, som kan brukes til å lage en perle, inkludert mennesker som krysser våre livs veier”.

Her er oversikt over de viktigste metoder jeg bruker:

1.   Terapeutisk samtale.

2.   Visuelle uttrykk (Maling, tegning, foto)

3.   Musikk, dans, bevegelse.

4.   Mindfulnes

5.   Drama og psykodrama

2017 expressive therapy norway