crafted by photobiz

"Gacek med de røde gummistøvlene" er en terapeutisk bok som ble skrevet til barn som er utsatt for vold.
Boken forteller på en trygg måte historie om en liten flaggermus som opplever utfordringer i sin familie. Han prøver å forstå sine foreldre men det er ikke lett. Dessuten påvirker det som skjer, hans kropp og fører til at Gacek og hans mamma blir veldig bekymret.
Boken om Gacek viser via metaforer aspekter knyttet til barnets komplekse reaksjoner til vold. Barna ser og hører mer enn vi tror, noe alle erfaringer tilsier.

Boken er i aktivt bruk på institusjoner som jobber med vold og helse og på ulike biblioteker.

Selv om boken er skrevet til en spesiell gruppe er den varmt mottatt av alle barn. De barna som vokser opp i en trygg familie reagerer på boken som på et eventyr med moral. De oppnår sympati og empati til Gacek. De “heier” på ham og ønsker ham godt. Det fører til at barna blir kjent med en aktuell situasjon, at ikke alle barn har det bra. Det skaper igjen sensitivitet og forståelse for andre barn.

Bestilling: edyta@expressivetherapy.no

EN
"Gacek with a red rubber shoes" is a therapeutic book for children who experienced domestic violence.
Book is written in Norwegian. Write a mail if you want to get more info: edyta@expressivetherapy.no

2017 expressive therapy norway