crafted by photobiz

Her finner du info om KUT i Norsk Helse System:

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet til Distrikt Psykiatriske Sykehus

" Det følger av de oppgaver som DPS skal ivareta at senteret må ha bred kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av personer med psykiske lidelser. Dette bør inkludere kompetanse på følgende områder; relasjons- bygging og forståelse av dynamikken i relasjoner, samarbeid og respekt for pasienten og dennes familie og deres synspunkter og ønsker, tverrfaglig samarbeid, utforming og etablering av individuelle planer, diagnostisk utredning, kriseintervensjon, medikamentell behandling, psyko- dynamisk forståelse og psykoterapi, kognitiv terapi og eksponeringsterapi, gruppepsykoterapi, familieterapi, miljøterapi, kunst- og uttrykksterapi, nettverksarbeid, psykososial rehabilitering, og bruk av sentrale skårings- skalaer som ledd i utredning og evaluering. Kjennskap til lokale forhold og samarbeidspartnere er også en form for kompetanse som bør finnes ved et DPS."

2017 expressive therapy norway