crafted by photobiz

Det å jobbe med mennesker i ulike områder som: skole, sykehus, barnevern osv. innbærer en stor risiko for at man blir utbrent. Dette kan manifestere seg gjennom ulike somatiske og psykiske plager; man blir sliten, sover dårlig, er dårligere til å håndtere utfordringer og stress, er mer utsatt for konflikter, jobben gir ikke den samme gleden som før.

Det er et stort ansvar å være bevisst på at det ikke er mulig å hjelpe hvis vi selv sliter. Vårt effektive arbeid og brukernes (pasientenes, elevenes) trygghet står i fare hvis man mangler en buffer som skal romme frustrasjon og fortvilelse.

 Kunst- og Uttrykksterapi gir veldig gode muligheter til å jobbe med ulike utfordringer knyttet til arbeids situasjon.

Først og fremst blir man dratt inn i et annerledes miljø og inn i en metode som setter utfordringer i et nytt perspektiv.  Dette hjelper til å ta avstand fra  ”hverdagen” og skaper et større rom mellom utfordringene og oss. Ulike verktøy og øvelser hjelper til å sette i gang bevegelses prosess i både kroppen og sinnet.

Jeg har stort fokus på vitalitet og lek som hjelper til å slappe av og riste vekk belastende tanker.

Metoden gir også mulighet til å fortelle (eller skrike ;)) om alle de vonde ting som man hører, opplever, ser i sin jobb, reflekterer over det og å gå videre. Det er fortsatt slik at vi ofte kun snakker om ting som har skjedd. Ut fra det jeg hørte og selv opplevde går mange ut av samtaler/møter, fortsatt slitne og tunge.

Jeg gir mulighet til å koble din kropp og sanser til prosess slik at det kognitive og sansebaserte utfyller hverandre.

Kroppen må ikke glemmes. Som Bessel van der Kolk sier: Body keeps the score.

 Ta kontakt om du har lyst at din arbeidsplass bruker Kunst- og Uttrykksterapi. 

2017 expressive therapy norway