crafted by photobiz

Expressive Therapy, Senter for Mental Helse & Kreativ Utvikling og Kompetansesenter for Kunst- og Uttrykksterapi forberedte et individuelt tilbud for ungdom og unge voksne med Aspergers Syndrom. Oppstart 1 september 2017 slutt desember 2017

Primære mål: Simultant arbeid via Kunst- og Uttrykksterapi metoder med: sensitivisering, nyansering av fornemmelser, forankring av følelser i kroppen og kognitivt arbeid med den terapeutiske prosessen. 

Sekundære mål: forebyggende arbeid mot nedstemning og depresjon. Arbeidet med relasjon og sosial interaksjon.

Alder: 14 – 19 år

(Foreldre som har barn i alderen mellom 11 og 13 bes om å ta kontakt ved interesse). Det blir gjennomført en individuell inntakssamtale med alle som ønsker å delta.

Varighet: 1 time 15 minutter per uke. Pris: 590

Dette er foreløpig et individuelt forløp med evaluering etter første semestre. Det er mulig å koble hver enkel deltaker til gruppe etter det første semester for å oppnå bedre resultater på det sosiale nivå.

Hvordan skal vi jobbe?

Å jobbe med Kunst- og Uttrykksterapi er som å være på en reise. I trygge rammer og noen faste rutiner, jobber vi med ulike temaer og ulike metoder. Det er alltid en fysisk og mental oppvarmings fase hvor vi jobber med fokus på ”her og nå” og med oppmerksomhet på: hvordan har min kropp og sinn det akkurat nå.

Videre er det arbeidsfase med hvor en jobber med ulike modaliteter: maling, bevegelse, leire, musikk, drama, skriving, stemme. Modalitet er tilpasset til prosess og individuelle behov.

Ved avslutnings fase ”høster” vi og reflekterer over det som ble gjort, sagt, erfart, følt.

Så prøver vi å konkludere hva som er det viktigste budskapet fra dagen i dag og hvordan jeg kan bruke det utenfor terapi rommet.

 

Om min erfaring:

Jeg har jobbet med personer med Aspergers Syndrom og har oppnådd gode resultater i forhold til mental aktivisering, opplevelse av sammenheng mellom følelser og sanselige inntrykk og integritet og forståelse for egen identitet. Tydelige resultater gjelder også kommunikasjon via uttrykk og formidling av viktige livstemaer via uttrykk. KUT metoder tilbyr mer enn samtaler. Metoden setter i gang flere prosesser og beveger personen på ulike nivåer.

 

Generelt om metoden:

 

Bruk av kunstuttrykk i terapi hviler på følgende grunnteser:

  • at ubevisste psykiske prosesser påvirker menneskets atferd
  • at vi bærer med oss erfaringer fra barndommen, som påvirker menneskets uttrykksmuligheter og evner til å inngå relasjoner i hverdagslivet
  • at det finnes en grunnleggende forbindelse mellom sansene, det skapende uttrykk og intrapsykiske prosesser
  • at det i alle mennesker finnes en konstruktiv, skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon
  • at det finnes et grunnleggende slektskap mellom de forskjellige kunstretningene og uttrykksformene
  • at mennesket behøver estetisk stimuli for å oppnå optimal utvikling

De grunntesene er støttet av faglig kunnskap om psykisk helse og mentale utfordringer.

For faglig personale: Det er mulig å gjennomføre en presentasjon med konkret kasus som viser ett års arbeid med individuell pasient med Aspergers Syndrom.

Ta kontakt om du lurer på noe!

 

2017 expressive therapy norway