crafted by photobiz

Jeg holder foredrag om:

- bruk av kreative psykoterapeutiske uttrykksformer i arbeid med mennesker 

- mental helse & kreative uttrykk

- arbeid med flerkulturelle ved bruk av kreativ psykoterapi. 

- motivasjonstaler for mennesker med innvandrerbakgrunn og for de som trenger "ekstra kick". 

 

 

2017 expressive therapy norway