crafted by photobiz

Senter for Mental Helse & Kreativ Utvikling Expressive Therapy, inviterer alle jenter til en kreativ og ressursorientert gruppe: "No Sugar". Det er en gruppe som skal gå hele 2017 og er forberedt for jenter med spiseforstyrrelser. Det som er viktig å vite er at gruppen IKKE er problemfokusert men RESSURSFOKUSERT. Det betyr at vi skal jobbe med det som gir energi, øker vitalitet og selvbevissthet. Via Kunst- og Uttrykksterapi metoder har jeg oppnådd gode resultater i dette feltet og ønsker at flere jenter får mulighet til å delta. Det er ikke satt frist. Jeg ber om å ta kontakt og avtale en idividuell samtale som er uforpliktende og gratis. Gruppen er åpen for individuelle personer og institusjoner. Gruppens mål er støttende og stabiliserende. I tilfelle helse aparatet er involvert, vil gruppen brukes som utfyllende, ikke som hoved behandlingen.

Det er et prosjekt som skulle formes etter behov heller enn å sette faste rammer med en gang. Alder (opp til 18 år) er avhengig av de som er interesserte og da kan jeg opprette ulike alders grupper. Gruppen skal være lukket med evaluering etter 6 måneder. Gruppen skal møtes en gang i uken i to timer. Max. 10 deltakere. Min 5 deltakere. Pris er 100,- per uke

Gruppen skal benyttet Kunst- og Uttrykksterapi Metoder dvs ulike uttrykksformer: maling, tegning, bevegelse, dans, arbeide med stemme, musikk, leire, drama, lek i tillegg til tema dager og aspekter knyttet til kognitiv og meta kognitiv arbeid.
Målet er å øke vitalitet og glede, forsterke ressurser og skape trygge rammer hvor jentene kan lære seg å forstå prosesser som foregår på mentale og sansebaserte nivåer.

OBS! Om du er over 18 vennligst ta kontakt! Det er mulig å opprette en gruppe for kvinner over 18. 

Kontakt: edyta@expressivetherapy.no post@expressivetherapy.no

2017 expressive therapy norway